Välkommen till

Gunvor Johdets Bonadssamling!

Vi har en unik bonadsskatt, en av landets större samlingar av gamla broderade bonader. Efter ett 15-tal år i malpåse kunde vi, 1997 återigen visa den fina samlingen Gamla Posthuset  (strax intill Dalénsmuseet) på Järnvägsgatan i Stenstorp. Den ideella föreningen bildades den 1 augusti 1996. Initiativtagare till att bonadssamlingen skulle få nytt liv var Stenstorps Samhällsföre-ning och Stenstorpsbördiga folklivsforskaren Noomi Augustsson. Föreningen fick till en början ett fördelaktigt långtidsavtal om deposition av bonadsskatten med familjen Johdet men i samband med den högtidliga invigningen av utställningen i mars 1997 beslöt familjen att donera hela samlingen till den ideella föreningen.

En allt större grupp kvinnor i Stenstorp har bland annat skaffat möbler och lagt ned ett stort engagemang i utställningsarbetet och det har resulterat i att föreningen kan visa och guida i "Sveriges bästa bonadssamling".

Föreningen Gunvor Johdets bonadssamlings främsta uppgift är att visa bonaderna för alla intresserade. Bonader som inte kan ställas ut finns i lättillgängliga draglådor. I samarbete med studieförbund kommer det också att anordnas olika typer av kurser och andra programaktiviteter.

Gunvor Johdets Bonadssamling © 2012