"Goda vänner, trevligt bo, härlig mat i godan ro" finns också som bricka.

Gunvor Johdets Bonadssamling © 2012