Välkommen till

Gunvor Johdets Bonadssamling!

Gunvor Johdets Bonadssamling i Stenstorp visar en intressant utställning av gamla broderade bonader som utgör ett stycke väl bevarad kulturhistoria. Samlingen omfattar cirka 600 bonader och är en av landets största. Av dessa visas cirka 100 i utställningen, övriga finns lätt tillgängliga i lådor. De broderade bonaderna med sina motiv och texter, berättar om den tid de hör samman med.

Det handlar också om ett stycke broderihistoria där den intresserade kan följa garn- och tygkvaliteternas utveckling från sekelskiftet och framåt. Grunden i bonadssamlingen bygger på en privat samling som numera är i en idéell förenings ägo efter en donation från familjen Johdet i Stenstorp. Det är nu föreningens uppgift att visa, vårda och fövalta denna bonadsskatt som omspänner en tid av cirka 100 år – från sekelskifte till sekelskifte.

Järnvägsgatan 29

521 61 Stenstorp

Telefon 0705-468193

Email:info@bonadssamlingen.com

Gunvor Johdets Bonadssamling © 2012